LAISAC
  Code cho bạn
 
CODE CHO BẠN

Copy các code này past vào site của bạn nếu bạn thích  

Code tạo hoa


 Nó như màn hình bạn đang xem đấy

Code for Live Search BoxNhư thế này:
Live Search
Code for Google Search BoxNó như thế này
 

Google
 Bướm bay

Như thế này

 

Code Bể cá

<embed src='http://www.crazyprofile.com/fish.swf'
 quality='high' wmode=Transparent allowScriptAccess="never" width='300' height='300' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'/></embed>

Như thế này
 


 CODE ĐỒNG HỒ

  Ví dụ đây là đồng Solex:

 

 

                Nếu bạn thích hãy copy đoạn code sau rồi pats vào Web, blog của bạn!

<embed src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer06.swf" quality="high" width="240" height="240" name="calendar" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>

 

   Và đây nữa, đồng hồ khác!

<script src="http://gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.google.com/ig/modules/datetime.xml&up_color=green&synd
=open&w=200&h=136&title=Date+%26+Time&border
=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&output=js"></script>

 

 

World Clock by Crazyprofile.com

FREE CLOCK !!!

 

<embed src="http://photomaniak.com/upload/out.php/i409294_liveclock123.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" 
width="165" height="210"></embed>


 

 <embed src="http://photomaniak.com/upload/out.php/i409342_liveclock1234.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="165" height="210"></embed>

 

 <embed src="http://photomaniak.com/upload/out.php/i417676_clock1cs3.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="165" height="200"></embed>

 

 <embed src="http://photomaniak.com/upload/out.php/i417805_kitty.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="165" height="180"></embed>

 


<embed src="http://photomaniak.com/upload/out.php/i417925_eregl.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="165" height="200"></embed>
 

<embed src="http://photomaniak.com/upload/out.php/i418017_oeilor.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="165" height="200"></embed>

  
  CÓ TẤT CẢ: 1225492 visitors (3792374 hits)  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free