LAISAC
  Phương pháp giải toán
 
CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC
                        (Mọi sự đóng góp của bạn xin gửi về địa chỉ: laisaclvc@gmail.com:)


 TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT ( nhiều tác giả)

Tải về máy

GIẢI ĐỀ THI MINH HỌA CỦA BỘ BẰNG NHIỀU CÁCH ( Trần Tuấn Anh)

Tải về máy

TUYỂN CHỌN HỆ PHƯƠNG TRÌNH, VÁ BT  OXY (Đặng Việt Hùng)

Tải về máy
 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌN 
  ( SV:Nguyễn Văn Quốc Tuấn)
 

Tải về máy
 
 GIẢI NHIỀU CÁCH ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2014 
  ( Trần Tuấn Anh)
 

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

 
 BỐN DẠNG TOÁN SỐ PHỨC
  ( Trần Tuấn Anh)
 

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

 
BÀI
T
ẬP
TÍCH
PHÂN  ( LAISAC gửi các em về nhà Luyện Tập)
 

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD


NGUYÊN
 HÀM
TÍCH
PHÂN
 (Thầy Nguyễn Tất Thu)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

ĐẶC
ẨN
PHỤ
ĐỂ
GIẢI
MỘT
SỐ
TÍCH
PHÂN
ĐẶC
BIỆT
 (Thầy Nguyễn Hữu Thanh)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

Phương Pháp:NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN (Thầy Lê Thống Nhất)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

 GIẢI TOÁN TÍCH PHÂN BẰNG NHIỀU CÁCH ( Thầy Nguyễn Thành Long)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
DOWNLOAD

TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG( Trần Xuân Bang)
200 CÂU TÍCH PHÂN( Trần Sỹ Tùng)

PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT ( Thầy Lâm Phương)


200 BÀI TOÁN MŨ VÀ LOGARIT( Lê Văn Đoàn)
Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

Chuyên Đề : MŨ VÀ LOGARIT(Thầy Nguyễn Trung Kiên)
Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

CHUYÊN ĐỀ MŨ VÀ LOGARRIT( Thầy Nguyễn Thành Long)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
DOWNLOAD

DÙNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI 
PHƯƠNG TRÌNH  VÀ BẤT PƯƠNG TRÌNH  MŨ_LOGARIT

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD  


 Chuyên Đề GIẢI TÍCH  ( laisac tổng hợp)

 


 


CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC ( pp dùng tiếp tuyến) ( bạn Nguyễn Vĩnh Duy)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

 
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ CHỨNG MINH BĐT ( Trong đề thi và thi thử đại học) chưa rõ tác giả)

 

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH ( PP Sử dụng tính đơn điệu) ( Châu Chí Trung)
Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

Sách Chuyên đề luyện thi Đại họcKHẢO SÁT HÀM SỐ ( T. Trần Văn Hạo chủ biên)

ỨNG DỤNG ĐA THỨC ĐỐI XỨNG SC GIẢI BẤT ĐẲNG THỨC ( Lê Trung Tín)

THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN ( Nguyễn Quang Sơn)

GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG PP TỌA ĐỘ( Nguyễn Chiến Thắng)

 

           Vì trang này quá tải nên  đã chuyển một số chuyên đề về trang bên đây. Mói các bạn bấm vào link dưới  để tải về 
                                  
                                               KHO TÀI LIỆU

          DÀNH CHO CÁC LỚP CHUYÊN

SỬ DỤNG ĐÁNH GIÁ TRUNG GIAN ĐỂ TÌM GIỚI HẠN DÃY SỐ (Trần Quốc Luật)

DOWNLOAD

SỬ DỤNG CÁC HỆ THẶNG DƯ ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN SỐ HỌC(Nguyễn Duy Liên)


Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

ĐẲNG THỨC TỔ HỢP(Diễn đàn Toán học)


Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

  TẬP VIẾT CHUYÊN ĐỀ LỚP 10 CHUYÊN (Học sinh trường LVC)


Xem toàn màn hình

  CHUYÊN ĐỀ SỐ HỌC(Diễn đàn Toán học. VMF)

 


Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG ( Nguồn DĐ MathScope)


Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

 

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DỰ THI VMO ( Trần Nam Dũng)


Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

BA CHUYÊN ĐỀ CỦA HỌC SINH LỚP CHUYÊN VIẾT


Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

CHUYÊN ĐỀ DÃY SỐ


Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

 CHUYÊN ĐỀ, BÀI VIẾT VỀ HÌNH HỌC PHẲNG (Dành cho đội tuyển LVC)


Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

ĐỀ IMO TÙ 2005-2010 VÀ LỜI GIẢI CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỪ  Mathscope.org(huynhcongbang)

 


Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

BÀI TẬP ĐẠI SỐ LỚP 10, PHẦN I(laisac)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD


 GIẢI CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG N.LÝ DIRICHLET(Phạm Huy Hoạt)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

 ÁNH XẠ QUA PHƯƠNG TRÌNH HÀM(Trần Ngọc Thăng)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

 PHÉP BIẾN HÌNH TRONG HÌNH HỌC PHẲNG(THPT chuyên Hà Nam )

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

 ĐI TÌM NÉT ĐẸP GIẢI TOÁN QUI VỀ HÀM SỐ(Thầy Huỳnh Duy Thủy )

DOWNLOAD
 ĐÙNG DÃY SỐ ĐỂ CHỨNG NINH BẤT ĐẲNG THỨC(Thầy Nguyễn Tài Chung )

DOWNLOAD

CHỨNG MINH BĐT BẰNG CÁCH SỬ DỤNG BĐT SẮP XẾP LẠI VÀ BĐT CHEBYSHEV(Thầy Đào Quốc Huy )

DOWNLOAD

GIỚI HẠN CỦA CÁC DÃY SỐ SINH BỠI CÁC ĐẠI LƯỢNG
TRUNG BÌNH
(Thầy Nguyễn Tài Chung )

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG QUA CÁCH GIẢI BẰNG GÓC 
ĐỊNH HƯỚNG
(laisac)


Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

MỘT SỐ LIÊN QUAN KỶ THUẬT GIẢI PT HÀM(Thầy Trần Minh Hiền)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

ĐỀ THI OLYMPIC CỦA CÁC NƯỚC CÓ LỜI GIẢI(Thầy Nguyễn Hữu Điền)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

TUYỂN CHỌN ĐỀ THI PHƯƠNG TRÌNH...CỦA CÁC TỈNH(Bạn Lê Phúc Lữ)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG (Thầy Nguyễn Đăng Phất)

DOWNLOAD

NGUYÊN LÝ CỰC HẠN VÀO BÀI TOÁN HH TỔ HỢP (Cô Lê Thị Bình)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

ĐỊNH LÝ PASCAL VÀ ỨNG DỤNG(Thầy Lê Đức Thịnh)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

ỨNG DỤNG NL DIRICHLET VÀO BT HÌNH HỌC TỔ HỢP(Trịnh Việt Phương)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

TUYỂN CHỌN PHƯƠNG TRÌNH, HỆ, BẤT PHƯƠNG TRÌNH(Bạn Lê Phúc Lữ)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ HỌC TRONG CÁC ĐỀ THI  OLYMPIC TOÁN(Thầy Trần Xuân Đáng)

Xem toàn màn hình
DOWLOAD
NGUYÊN LÝ CHUỒNG VÀ THỎCThầy Trần Nam Dũng)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
BẤT ĐẲNG THỨC TRONG HÌNH HỌC PHẲNG CThầy Nguyễn Anh Tuấn) 


Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
Phương Pháp:ỨNG DỤNG SỐ PHỨC TRONG CÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC(Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

Phương Pháp:ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ LUCAS TRONG MỘT SỐ BÀI TẬP SỐ HỌC (Thầy: Đào Mạnh Thắng)

Xem toàn màn hình

DOWNLOAD

Chuyên Đề:BẤT ĐẲNG THỨC TRONG TỨ DIỆN VUÔNG(Thầy: Lê Lễ)

Xem toàn màn hình

DOWNLOAD
Chuyên Đề: BẤT PHƯƠNG TRÌNH HÀM (Thầy: Châu Chí Trung)

Xem toàn màn hình

DOWNLOAD
Chuyên Đề: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI (Nhiều tác giả)

Xem toàn màn hình

DOWNLOAD

 MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ CHUYÊN ĐỀ KHÁC
                                    
                                               KHO TÀI LIỆU


                       
Nguyễn Lái
 
DOWNLOAD ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC

PHƯƠNG PHÁP ĐUA VỀ MỘT BIẾN TRONG CÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ..( T.Nguyễn Tất Thu)
Tải file vể máy!

Xem Toàn Màn Hình

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Chuyên Đề Bất Đẳng Thức ( Võ Quốc Bá Cẩn, Phạm Thị Hằng)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Các Chủ Đề Bất Đẳng Thức
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Chuyên đề Bất Đẳng Thức(  Hoàng Thanh Thủy)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Bất Đẳng Thức KARAMATA và một số ứng dụng(  Cao Minh Quang)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Bất Đẳng Thức Nisbii và ứng dụng(  Nguyễn Anh Tuyến)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Tài liệu Bất Đẳng Thức bồi dưỡng HS gii( T. Nguyễn Văn Mậu chủ biên)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề Bất Đẳng Thức Cổ Điển
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Những viên kim cương trong Toán Học của thầy Trần Phương
Tải file vể máy!

Sáng tạo Bát đẳng thức Phạm Kim Hùng 
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Phương pháp đổi biến pqr - Võ Thành Văn:
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Phương pháp dồn biến cổ điển - Võ Quốc Bá Cẩn:
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Phương pháp dồn biến - Phan Thành Việt:
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Phương pháp ABC - Nguyễn Anh Cường:
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Phương pháp GLA - Bùi Việt Anh:
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...                 MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ CHUYÊN ĐỀ KHÁC
                                    
                                               KHO TÀI LIỆU


      


              
NẾU CÓ GÌ CHIA SẺ, XIN BẠN GỬI BÀI VIẾT HOẶC FILE VÀO ĐÂY.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

                     
    
 
thanhngang1.gif picture by laisac


 
  Chị mi em một cái đi!

 
  Có tất cả : 1016555 visitors (3309458 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=